Materiály k seminárom

Tým, ktorí sa nemôžu zúčastniť seminárov Ing. Cenigovej, ponúkame možnosť zakúpiť si pracovné materiály vypracované k seminárom za 12,00 € s DPH (10,00 € bez DPH) / seminár.

Materiály sa objednávajú emailom na ceniga@ceniga.sk. Prosíme uviesť:
– o materiály z ktorých seminárov máte záujem;
– fakturačné údaje (vrátane IČO – to použite ako VS pri platbe na bankový účet);
– prípadne, či Vám máme zaslať poštou aj papierovú faktúru.

Po obdržaní platby zasielame materiály a faktúru (faktúru vystavujeme až po prijatí platby na účet) vo forme PDF na email objednávky.

Bankový účet: 2624819144 / 1100 (Tatra banka, a.s.).
IBAN: SK54 1100 0000 0026 2481 9144, BIC (SWIFT): TATRSKBX.

Variabilný symbol: IČO Vašej firmy, príp. telefónne číslo, ktoré ste uviedli v objednávke.
Prosíme nepoužívať poštové poukážky.